Homeopathie en reguliere medicatie

geplaatst in: Homeopathie | 0

De vraag die veel gesteld wordt is of homeopathie naast reguliere middelen kan en wat daarin de mogelijkheden zijn. En daarin zijn er veel mogelijkheden!

In deze eerste blog zal ik ingaan op het inzetten van homeopathie en reguliere middelen bij acute of chronische ziekten, dit zal ik doen naar aanleiding van voorbeelden:

  • Ik heb al is een blog geschreven over een paard met PPID/ cushing. Dit paard staat op de reguliere medicatie, maar had daar niet genoeg aan om echt goed te verbeteren. Ook alleen homeopathie was niet genoeg, doordat er echt functieverlies was in bepaalde organen. De combinatie van homeopathie met reguliere geneeskunde werkt dan heel goed! Ik heb meerdere paarden onder behandeling met de ziekte van cushing. Een paard gaat zonder reguliere medicatie, met alleen homeopathie prima. Echter de meeste paarden komen pas in mijn praktijk als ze al op de reguliere medicatie staan, maar nog klachten hebben. Bij beide opties heb ik bijzonder goede resultaten gezien met homeopathie! Cushing is een voorbeeld waarbij ik een combinatie van regulier en homeopathie vaak tegenkom, omdat er veel paarden zijn die met de reguliere medicatie wel verbeteren, maar toch nog wat symptomen laten zien. Of omdat het zo’n seizoensgebonden ziekte is, bepaalde periodes homeopathische ondersteuning nodig hebben. Er zijn diverse andere ziektes die vergelijkbaar zijn zoals suikerziekte en schildklierproblemen (bij zowel honden als katten) Bij dit soort ziekten zijn er diverse mogelijkheden, voordat het dier op de medicatie gaat, maar ook als het dier al op reguliere medicatie staat. Het is per individueel dier verschillend of alleen homeopathie genoeg is. Bij dieren die nog erg in het beginstadium zitten of maar een lichte vorm hebben is er vaak veel mogelijk met alleen homeopathie. Als de ziekte verder in het proces zit, is vaak een combinatie mogelijk. Met homeopathie kunnen we ons dan richten op de symptomen die nog aanwezig zijn of de bijwerkingen die er eventueel zijn van de medicatie. Maar met homeopathie kunnen we ons ook richten op het proces wat er achter het ontstaan van de ziekte zit. Want waarom krijgt dit dier deze ziekte? Door daar iets mee te doen kan de ontwikkeling van de ziekte geremd worden.
  • Een ander voorbeeld is terugkerende problemen, voor het probleem kan een dier dan antibiotica, pijnstillers of prednison krijgen, maar daarmee wordt de oorzaak vaak niet opgelost. Homeopathie (eventueel aangevuld met een voedingsadvies) kan dan ingezet worden op de oorzaak en daarmee voorkomen dat iets blijft terugkeren. Voorbeelden hiervan die ik met regelmaat tegenkom zijn oorontstekingen en hotspots bij honden.
  • Een derde voorbeeld is de groep dieren die voor bijvoorbeeld een allergie al langdurig op reguliere medicatie staat. Bij afbouwen komt de klacht terug, dus word het dier op een onderhoudsdosis gezet. Er wordt dan gezocht naar een zo laag mogelijke dosis, om de schade van het medicijn zo klein mogelijk te houden. Het is dan zoeken naar een balans dat er geen klachten zijn, bij zo min mogelijk medicijnen. Een voorbeeld is een kat die op de prednison en een puffer staat vanwege astma. De kat blijft echter lichte benauwdheidsklachten hebben. In zo’n situatie kunnen de homeopathische middelen gewoon gestart worden naast de reguliere behandeling. Als het dier dan goed reageert op de homeopathische middelen kan in overleg met de dierenarts gekeken worden of de reguliere medicatie verminderd kan worden.

In bovenstaande voorbeelden komt heel vaak naar voren dat er met homeopathie ingezet kan worden op de oorzaak of het proces van ziekten. Ik heb eerder verschillende blog’s geschreven die hier op in gaan:

Oorzaak van ziekte – Over verschillende oorzaken van ziekten en hoe ik hier tegen aan kijk

Ziekte als groeiproces – Over het proces achter ziekten

Homeopathie gaat verder – Over hoe ik als homeopaat tegen verschillende facetten kijken, die ten grondslag kunnen liggen aan het ontstaan van ziekte

Uit deze blog mag blijken dat er legio opties zijn om homeopathie en regulier te combineren! Als u vragen heeft wat de homeopathie bij uw dier kan betekenen, ook al staat hij op de reguliere medicatie, bel of mail me gerust voor meer informatie!

In de volgende blog meer informatie over homeopathie bij operaties en homeopathie bij het behandelen van bijwerkingen van reguliere medicatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *