Homeopathie, een natuurlijke kijk op ziekte en gezondheid

Dit houdt in dat de homeopathie werkt via bepaalde natuurwetten. Door middel van de homeopathische middelen wordt het zelf genezend vermogen aangesproken. Het zelf genezend vermogen, in de homeopathie ook wel de levenskracht genoemd, zorgt ervoor dat de balans weer hersteld word. Dit werkt via de natuurwet actie = reactie. Door een bepaalde prikkel reageert de levenskracht met een bepaalde (tegengestelde) reactie.

De reactie is tegengesteld om de balans te herstellen. Een mooi voorbeeld is de organisatie van kou en warmte in een lichaam. Als je koude handen hebt en je houdt ze onder de koude kraan, dan zal het koude water eerst koud aanvoelen, maar als je ze onder de kraan vandaan haalt gaan je handen gloeien van warmte. De levenskracht stuurt warmte naar je handen als tegenreactie op de externe kou! Met deze wet, met deze reactie van de levenskracht, werkt de homeopathie. Door een soortgelijke prikkel (kou bij een koude hand), en een tegengestelde reactie van de levenskracht ontstaat er weer balans.

Ziekte is een proces, gezond worden ook

Bij ziekte en gezondheid ligt dit bovenstaande een stuk ingewikkelder. Het gaat ten eerste niet om 1 prikkel, maar vaak meerdere dingen die meespelen:

– Constitutie, wie je dier is, hoe je dier reageert
– Erfelijkheid, rasgebonden eigenschappen spelen mee
– Biografie, de eerdere opgedane ervaringen, gebeurtenissen, ziektes
– En daarnaast natuurlijk externe prikkels, zoals voeding, huisvesting, gebruikte medicijnen, vaccinaties, de druk van virussen, bacteriën etc.

Doordat er meerdere dingen mee kunnen spelen in het ontstaan van ziekte kan het een en ander ook opstapelen. Er zit een heel proces achter. Meestal is je dier is niet van de een op de andere dag chronisch ziek, maar is er meer over te zeggen. Maar ook bij acute ziekten speelt eigen weerstand mee. Denk maar aan jezelf: Als je lekker in je vel zit wordt je minder snel ziek dan als je net even een dip hebt…

Omdat ziek worden een proces is, is beter worden ook een proces. Als je echt gezond wil worden moet je het proces omdraaien en alles wat in het ontstaan meegespeeld heeft een plekje geven. Dan werk je echt oplossend!
Dit is uiteraard altijd afhankelijk van het dier zelf, zijn reactievermogen en gezondheid, maar ook van het soort ziekte. Acute ziekte, of ziekten die nog niet zo lang bestaan hebben vaak een korte aanleiding en zullen daarom makkelijker op te lossen zijn dan chronische ziekten die al veel langer bestaan!

Met welke problemen kun je naar een dierhomeopaat?

Eigenlijk kan homeopathie bij alles helpen, omdat de homeopathische middelen werken op het zelf genezend vermogen. Buiten vele chronische klachten die ik in mijn praktijk veelal zie is homeopathie ook goed te gebruiken bij acute klachten en kan dan ook heel snel werken! Maar bijvoorbeeld ook bij gedragsproblemen, opgroeien bij jonge dieren, begeleiding van een behandeling door een dierenarts etc.

In mijn blog zal ik dieper ingaan op de homeopathie, over ziekte en gezondheid en alles wat er mee te maken heeft!
Daarnaast zal ik daar ook diverse voorbeelden geven uit de praktijk.