Privacystatement klassieke homeopathie voor dieren Leonie Noordhoek

  1. Voor het uitvoeren van de diensten binnen de praktijk voor klassieke homeopathie voor dieren zal om bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden. Bij het vragen naar persoonsgegevens zal de klassiek homeopaat voor dieren zich beperken tot de gegevens die nodig zijn om de diensten goed uit te voeren.
  2. De klassiek homeopaat voor dieren zal de persoonsgegevens met respect en zorgvuldigheid behandelen en op een gepaste manier, beveiligd, opslaan.
  3. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart. Hierbij houd de klassiek homeopaat voor dieren rekening met de bewaarplicht van 7 jaar.
  4. De persoonsgegevens zullen niet verkocht worden aan derden. De persoonsgegevens zullen niet, anders dan noodzakelijk voor de behandeling van uw dier, gedeeld worden. Indien ik het noodzakelijk acht voor de behandeling de gegevens te delen met derden wordt u daar van op de hoogte gesteld.
  5. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  6. De klassiek homeopaat voor dieren respecteert het recht om jouw persoonsgegevens op ieder moment ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Vragen over het privacystatement? Neem dan contact op via info@leonienoordhoek.nl of 06-43409056